Archív kategorií: Aktualita

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na dôležitosť ochrany životného prostredia. V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zlatý slávik – 18. ročník

Dňa 26. apríla 2023 sa v našej materskej škole uskutočnila prehliadka talentov v speve detských a ľudových piesní detí materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou pod názvom Z l a t ý s l á v i k . Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

O Z N A M

Oznámenie o zmene platieb za pobyt dieťaťa v MŠ podľa doplnku č. 18 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 platné od 01.05.2023 Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že od 01.05.2023 sa menia platby v materskej škole nasledovne: Výška poplatku za pobyt … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školské kolo Zlatý slávik

Dňa 4.4.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zlatý slávik, Deti predviedli svoj hudobný talent a bolo naozaj ťažke vybrať tých najlepších. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a za pekne strávené dopoludnie.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

Z S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 22.2.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže „Mám básničku na jazýčku“. Zúčastnili sa zástupcovia deti zo všetkých tried a smelo zarecitovali pred porotou básne, ktoré poctivo nacvičovali s rodičmi a pani učiteľkami. Zo všetkých recitátorov porota … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vážení rodičia

Chcete pomôcť zlepšiť podmienky v našej materskej škole, športové aktivity alebo záujmovú činnosť Vášho dieťaťa? Prosíme Vás prispejte 2% z Vašej dane z príjmu na účet nášho neinvestičného fondu „Detský sen“

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Krásne Vianoce prajeme Vám všetkým…

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte. 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zdobenie vianočného stromčeka

Deti zo šiestej triedy vyzdobili vianočný stromček na námestí Ľudovíta Štúra. Na výrobe vianočných ozdôb sa podieľali všetky triedy našej materskej školy. Deti si pochutnali na vianočnom detskom punči, zaspievali spoločne pieseň o vianočnom stromčeku a pozreli vyzdobené námestie. 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár