Archív kategorií: Aktualita

Podporte náš projekt, získajte dobrý pocit.

Materská škola Štvorlístok je profilovaná na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je umožniť deťom osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami. Naším cieľom je zlepšenie prírodného prostredia pre deti a rodičov, vytvorenie učebnej a relaxačno-oddychovej zóny vo vonkajšom … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Pokyny k realizácii platieb stravného a školného na šk. rok 2020/2021

P a) školné 18,00 €                Platí sa za deti vo veku od 2 – 5 rokov. Predškoláci (ak dieťa do septembra 2020 dovŕšilo 5 rokov ) neplatia poplatok, preto je potrebné si platbu zastaviť! b) stravné 29,00 €             Poplatok za dieťa  na deň /1,45, v členení –desiata … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Naše tablo – 6.trieda

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá návšteva na školskom dvore

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti zo 4. triedy zhotovili darček na Deň otcov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Dňa 5.6.2020 sa deti zo 4.triedy premenili na indiánov.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ZÁUJEM RODIČOV O MŠ V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia, počas letných prázdnin budú v prevádzke priebežne  všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na nutnosť dodržiavania bezpečnostno – hygienických opatrení  upravených  v organizačných podmienkach chodu MŠ v súvislosti s COVID 19, si vás dovoľujeme požiadať o  zodpovedný … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materských škôl od 01.06.2020 až do konca školského roka 2019/2020

Prevádzka Materskej školy bude upravená v čase od 6,30 hod do 15,30 hod vo všetkých MŠ v pôsobnosti zriaďovateľa Mesta Bánovce nad Bebravou.Prednostne sú prijaté deti: –  zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov, –  zamestnaných rodičov, slobodných matiek, –  deti z prípravných tried, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Doručenie vyplnenej žiadosti do  MŠ je možné uskutočniť: elektronicky, ako zoskenovanú žiadosť na email školy,prípadne poštou,alebo vložením do poštovej schránky umiestnenej na budove školy. Odpoveď o prijatí či neprijatí dostanú rodičia od riaditeľky školy písomnou formou, spravidla do 30 dní. V … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Mesto Bánovce nad Bebravou, vzhľadom na mimoriadnu situáciu  v SR a prerušenú prevádzku škôl a školských zariadení, oznamuje rodičom detí materských škôl,  aby poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 18 € mesačne a takisto  poplatok za stravu neplatili do odvolania. Preplatky za pobyt … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár