Archív kategorií: Aktualita

Čarovná jeseň

Jeseň zaklopala aj na dvere našej Materskej školy Štvorlístok, obliekla sa do nového šatu a pripravila sa na slávnosť „Čarovná jeseň“. Do tejto atmosféry privítala všetkých hostí, rodičov, starých rodičov a deti riaditeľka Andrea Bučková a popriala všetkým krásne prežité … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

tlačivo bezinfekčnosť

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“…týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

1.miesto v detskej olympiáde

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili detskej športovej olympiády detí materských škôl a zaslúžene sme získali 1. miesto a putovný pohár. Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov. Deti súťažili v týchto 5 športových disciplínach: behu na 30 mhod do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na dôležitosť ochrany životného prostredia. V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zlatý slávik – 18. ročník

Dňa 26. apríla 2023 sa v našej materskej škole uskutočnila prehliadka talentov v speve detských a ľudových piesní detí materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou pod názvom Z l a t ý s l á v i k . Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

O Z N A M

Oznámenie o zmene platieb za pobyt dieťaťa v MŠ podľa doplnku č. 18 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 platné od 01.05.2023 Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že od 01.05.2023 sa menia platby v materskej škole nasledovne: Výška poplatku za pobyt … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školské kolo Zlatý slávik

Dňa 4.4.2023 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zlatý slávik, Deti predviedli svoj hudobný talent a bolo naozaj ťažke vybrať tých najlepších. Všetkým deťom ďakujeme za účasť a za pekne strávené dopoludnie.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zmeny od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu

Z S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár