Archív kategorií: Aktualita

Vážení rodičia,

vzhľadom na nové nariadenia MŠVVaŠ SR  a rozhodnutia zriaďovateľa (viď. prílohy pod textom), každá cudzia osoba (t.j. aj zákonný zástupca, rodič) je povinná preukázať to, či spĺňa podmienky OP* (očkovaný, prekonaný), aby jej mohol byť povolený vstup do MŠ. Prosíme Vás, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jesenné upratovanie

Fúka fúka vetríček,striasa lístie z vetvičiek.Žlté, hnedé, červené, všetky farby jesene.Na tráve to istá vec,bude z lístia koberec.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Jeseň v našej materskej škole

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školský semafor

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Výška stravného od 01.09.2021

Bánovce nad Bebravou v zmysle § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  vydáva doplnok č.16 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach takto: Príspevok, ktorý uhrádza zákonný … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

OZNAM

O Vážení rodičia, za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) mesačne na jedno dieťa sumou 18,00 eur. Číslo účtu : SK6709000000000261956027, do správy pre prijímateľa uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“): Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Hasiči v našej materskej škole

Dňa 23.6.2021 sme do našej materskej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z BN a dobrovoľných hasičov z obce Veľké Hoste, ktorí deťom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. Deti zaujala najmä hasičská technika a ukážky práce s ňou … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti deťom

V tomto školskom roku sa naša materská škola zapojila do niekoľkých projektov, vďaka ktorým sa nám podarilo získať finančné prostriedky, ktoré použijeme na nákup didaktických pomôcok, hračiek  a vybavenie školského dvora pre deti. Touto cestou sa chceme  veľmi pekne poďakovať … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár