Archív kategorií: Aktualita

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianočné želanie

Vianoce krásne a čisté ako sneh,na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.Nielen na Vianoce a na Nový rok,ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Riaditeľstvo školy týmto oznamuje všetkým stravníkom (žiaci +zamestnanci +cudzí stravníci), že na základe informácie k zúčtovaniu dotácii za rok 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné odhlásiť zo stravy do pondelka 18.12.2023 do 13,30 hod.. Po tomto termíne odhlásenie zo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci v mestskej športovej hale

Dňa 23.11 dostali naši predškoláci pozvánku stráviť dopoludnie v mestskej športovej hale. BBK =  bánovský basketbalový klub si pre deti z materských škôl v Bánovciach nad Bebravou pripravil športovo-zábavné dopoludnie. Deti vytvorili 10členné družstvá a súťažili v rôznych športových disciplínach … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

Jeseň zaklopala aj na dvere našej Materskej školy Štvorlístok, obliekla sa do nového šatu a pripravila sa na slávnosť „Čarovná jeseň“. Do tejto atmosféry privítala všetkých hostí, rodičov, starých rodičov a deti riaditeľka Andrea Bučková a popriala všetkým krásne prežité … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

tlačivo bezinfekčnosť

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“…týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

1.miesto v detskej olympiáde

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili detskej športovej olympiády detí materských škôl a zaslúžene sme získali 1. miesto a putovný pohár. Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov. Deti súťažili v týchto 5 športových disciplínach: behu na 30 mhod do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŚ na základe § 59 a § 59a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole v VZN č. 103 o určení spádového územia materských škôl oznamuje, že žiadosti … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na dôležitosť ochrany životného prostredia. V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár