Archív kategorií: Aktualita

Deň detí v našej materskej škole

Medzinárodný deň detí je významným a dôležitým dňom pre deti na celom svete. Aj v našej materskej škole sme ho spoločne oslávili. Deti rozosmialo divadlo Theatro s divadielkom Zvieratkovo. Po divadielku deti čakalo množstvo súťaží , ktoré si pre ne … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zlatý slávik 19. Ročník

Dňa 17.04.2024 sa konal v našej materskej škole už 19. ročník okresnej prehliadky spevu detských a ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom Zlatý slávik. Cieľom projektu je podporovať a rozvíjať spevácke zručnosti a hudobný talent detí predškolského veku. Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 21 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Usmernenie č. 1/2024 k zápisu detí do materskej školy 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 59 a § 59 a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 4.3.2024 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže „Mám básničku na jazýčku“. Deti krásne a nebojácne recitovali a nakoniec boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. Porota do okresného kola vybrala Michaelu Mišákovú, Pavlínku Zeku a Kevina Liptáka. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianočné želanie

Vianoce krásne a čisté ako sneh,na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.Nielen na Vianoce a na Nový rok,ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Riaditeľstvo školy týmto oznamuje všetkým stravníkom (žiaci +zamestnanci +cudzí stravníci), že na základe informácie k zúčtovaniu dotácii za rok 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné odhlásiť zo stravy do pondelka 18.12.2023 do 13,30 hod.. Po tomto termíne odhlásenie zo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci v mestskej športovej hale

Dňa 23.11 dostali naši predškoláci pozvánku stráviť dopoludnie v mestskej športovej hale. BBK =  bánovský basketbalový klub si pre deti z materských škôl v Bánovciach nad Bebravou pripravil športovo-zábavné dopoludnie. Deti vytvorili 10členné družstvá a súťažili v rôznych športových disciplínach … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

Jeseň zaklopala aj na dvere našej Materskej školy Štvorlístok, obliekla sa do nového šatu a pripravila sa na slávnosť „Čarovná jeseň“. Do tejto atmosféry privítala všetkých hostí, rodičov, starých rodičov a deti riaditeľka Andrea Bučková a popriala všetkým krásne prežité … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár