Zlatý slávik 19. Ročník

Dňa 17.04.2024 sa konal v našej materskej škole už 19. ročník okresnej prehliadky spevu detských a ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom Zlatý slávik.

Cieľom projektu je podporovať a rozvíjať spevácke zručnosti a hudobný talent detí predškolského veku.

Speváckej prehliadky sa zúčastnilo 21 detí vo veku 3 – 6 rokov z 10 materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou spolu so svojimi pani riaditeľkami a pani učiteľkami.

Riaditeľka MŠ PaedDr. Andrea Bučková v úvode privítala všetkých hostí – za spoločný školský úrad  p. Mgr. Moniku Ašverusovú, Mgr. Soňu Žatkovú a Ing. Zuzanu Dičerovú, zástupkyňu ZUŠ D. Kardoša Mgr. Simonetu Adámkovú, riaditeľky MŠ, pani učiteľky a deti z materských škôl.

Peknou motiváciou a sprievodným slovom počas vystúpení detí sprevádzali pani učiteľky Ľubka Kšiňanová a Milka Korcoňová. S odvahou a radosťou spievali všetci účinkujúci.

Našu MŠ reprezentovali deti Pavlínka Zeka, Janko Zwias, Michaela Nirková a Tamarka Štrbová.

Je potešiteľné, že nielen detské, moderné ale i ľudové piesne učarili malým škôlkarom, pedagógom i rodičom, ktorí ich s láskou vedú  k spevu, podporujú ich talent a vytvárajú priestor i pre rozvoj slovenského ľudového folklóru v našom regióne. Sólové vystúpenia zlatých slávikov spestrili tancom deti z MŠ Komenského pod vedením pani učiteliek.

Nechýbal potlesk, dobrá nálada, občerstvenie i chutné koláčiky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Poďakovanie patrí aj celému kolektívu materskej školy, ktorí sa podieľali na príprave akcie.

Záver patril vyhodnoteniu a oceneniu všetkých zúčastnených spevákov. Za veľmi pekný kultúrny zážitok patrí poďakovanie pedagógom z jednotlivých materských škôl a Mestu Bánovce nad Bebravou, ktorý túto akciu finančne podporil.

                                                                                       

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.