Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem

V našej materskej škole sme oslávili Deň Zeme rôznymi
zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na
dôležitosť ochrany životného prostredia.
V úvode deti privítala pani učiteľka Ďuračková , ktorá im priblížila význam
Dňa Zeme. Deti si spoločne zaspievali pieseň „Naša zem je guľatá“, pozreli si
divadielko „ Medovníkový domček trochu inak “. Spoločne s pani učiteľkou
Považanovou ho zahrali žiačky SSOŠ pedagogickej z Topoľčian. Divadlo,
v ktorom deti pomohli ježibabe vyčistiť lesný potôčik od odpadkov bolo
zamerané na osvetu i vzdelávanie v environmentálnej oblasti. Deti si utvrdili
poznatky o zodpovednom správaní sa v lese a v prírode.
Pani učiteľky pripravili deťom množstvo aktivít, ktoré spoločne realizovali na
stanovištiach na školskom dvore:

 • separovali odpad,
 • chytali rybičky v jazierku,
 • čistili ho od odpadu,
 • vyrábali lekná do jazierka, dozvedeli sa, že lekno rastie iba v čistej vode,
 • priraďovali živočíchy podľa toho kde žijú - vo vode, v lese, na lúke.
  Táto aktivita bola zameraná na poznávanie rôznorodosti živočíšnej ríše.
 • v aktivite „Veselá a smutná zemeguľa“ priraďovali situačné obrázky
  a riešili problémové úlohy, ktoré vyvolali živú diskusiu - čo našej planéte
  škodí, čo jej prospieva,
 • vysádzali semienka rastlín, sadili stromy.
  Oslavu Dňa Zeme sme spoločne ukončili bubnovaním a pokrikom za zdravú
  planétu „Milá naša zem, ochrániť Ťa chcem“.
  Cieľom dopoludnia bolo rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky
  myslieť a konať, vedieť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi, pripraviť
  deti environmentálne sa správať každý deň.
Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.