Rada školy

   
Funkcia:
Meno a priezvisko
Zvolený / delegovaný / za
Predseda RŠ:
Mária Slaninková
pedagogický zamestnanec
Podpredseda RŠ:
Marek Matušinec
zástupca rodičov
Člen:
Miriam Kobydová
pedagogický zamestnanec
Člen:
Miloslava Kačinová
nepedagogický zamestnanec
Člen:
Zuzana Kubišová
zástupca rodičov
Člen:
Mgr. Ľubomír Béreš
zástupca rodičov
Člen:
PaedDr. Erika Duchovičová
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Mgr. Peter Bulík
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Jozef Farkaš
zástupca zriaďovateľa
 

                    ZLOŽENIE  RADY  RODIČOV

  1. trieda: Michaela Grznárová
  2. trieda: Mária Globanová
  3. trieda: Michaela Gáfriková
  4. trieda: Lucia Poláčiková
  5. trieda: Eva Žitňanová
  6. Katarína Gabrišková

Komentáre sú uzavreté.