Rada školy

Funkcia:
Meno a priezvisko
Zvolený / delegovaný / za
Predseda RŠ:
Ľubomíra Kšiňanová
pedagogický zamestnanec
Podpredseda RŠ:
Pavol Štrbavý
zástupca rodičov
Člen:
Miriam Kobydová
pedagogický zamestnanec
Člen:
Soňa Kluvánková
nepedagogický zamestnanec
Člen:
Peter Kubínyi
zástupca rodičov
Člen:
Stanislava Kušnierová
zástupca rodičov
Člen:
Mgr. Michal Uhrín
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Mgr. Peter Králik
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Viliam Makový
zástupca zriaďovateľa

                   

Komentáre sú uzavreté.