Rada školy

Funkcia:
Meno a priezvisko
Zvolený / delegovaný / za
Predseda RŠ:
Marek Matušinec
zástupca rodičov
Podpredseda RŠ:
Ľubomíra Kšiňanová
pedagogický zamestnanec
Člen:
Miriam Kobydová
pedagogický zamestnanec
Člen:
Soňa Kluvánková
nepedagogický zamestnanec
Člen:
Peter Kubínyi
zástupca rodičov
Člen:
Stanislava Kušnierová
zástupca rodičov
Člen:
Mgr. Michal Uhrín
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Mgr. Peter Králik
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Jozef Farkaš
zástupca zriaďovateľa

                    ZLOŽENIE  RADY  RODIČOV

  1. trieda: Ivona Ďuračková
  2. trieda: Stanislava Kušnierová
  3. trieda: Janka Žitňanová
  4. trieda: Marek Matušinec
  5. trieda: Michaela Gáfriková
  6. trieda : Katarína Balážová

Komentáre sú uzavreté.