Rada školy

Funkcia:
Meno a priezvisko
Zvolený / delegovaný / za
Predseda RŠ:
Ľubomíra Kšiňanová
pedagogický zamestnanec
Podpredseda RŠ:
Katarína Súkeníková
zástupca rodičov
Člen:
Miriam Kobydová
pedagogický zamestnanec
Člen:
Soňa Kluvánková
nepedagogický zamestnanec
Člen:
Peter Kubínyi
zástupca rodičov
Člen:
Mgr. Iveta Štrbová
zástupca rodičov
Člen:
Ing. Zuzana Dičerová
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Mgr. Peter Králik
zástupca zriaďovateľa
Člen:
Viliam Makový
zástupca zriaďovateľa

                   

Komentáre sú uzavreté.