ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“...týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, ktorý sa deťom milo prihovoril, zaprial im krásne prežitý deň a odovzdal im sladkosti.

Pani riaditeľka deťom popriala veselý deň plný prekvapení, radosti, hier, aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky, deti sa zabávali aj na bublinkovej diskotéke s maskotom Mimoňom a na skákacom hrade.

Dátum 1.6.2023 bol pre všetkých v našej škôlke veľkým dňom, odovzdali sme do užívania darček pre naše deti, našu novú exteriérovú triedu......“ale najskôr Vám priblížime, ako to vlastne začalo“....

Naša materská škola Štvorlístok  je profilovaná na environmentálnu výchovu. Našim cieľom je zlepšiť prírodné prostredie pre deti, umožniť im osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami.

V MŠ sme mali nevyužitý priestor átria, tak sme sa spoločne rozhodli, že ho môžeme upraviť a využívať ako exteriérovú triedu.

V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy, ktorá mala zlepšiť život v našom okolí. Vypracovali sme projekt ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia a vďaka rodičom a širokej verejnosti, ktorí podporili náš projekt hlasovaním, sme vyhrali a získali finančné prostriedky. Nasledovala ďalšia výzva, ktorú sa nám opäť podarilo vyhrať a získané financie sme použili na vybavenie tejto triedy. Ďalšie finančné prostriedky sme použili z neinvestičného fondu Detský sen, ktorý máme založený pri našej MŠ.

Vytvorili sme učebno,  relaxačno – oddychové zóny a átrium sme upravili pre zážitkové učenie, relax, hry – vybudovali sme vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolíky so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu deťom zažívať krásu prírody. V átriu sa nachádza aj drevený domček s terasou a sedením, kde sa deti môžu hrať rôzne námetové hry. Deti sa môžu aj pohybovo vyžiť na fitnes trenažéroch – bežiacom páse, chodeckom trenažéri a bicykli...

V druhej časti átria je vybudované jazierko s korytnačkami a rybičkami, ktoré deti pod vedením pani učiteliek prikrmujú a tým si prehlbujú poznatky o starostlivosti o živočíšnu ríšu.

Chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM rodičom detí, ktorí nás podporili hlasovaním  za náš projekt a finančná výhra prispela k vybudovaniu tejto triedy. Ďakujeme rodičom detí, ktorí sponzorsky a brigádnicky pomáhali pri budovaní. Ďakujeme bývalej pani primátorke Rudke Novotnej a jej zástupkyni Márii Hajšovej, ktoré podporili tento projekt a Mesto Bánovce nad Bebravou nám finančne prispelo na prestrešenie átria. Ďakujeme pánovi Trebichavskému, ktorý technicky dozeral na budovanie triedy. Ďakujeme všetkým  zamestnancom materskej školy, ktorí svojou  pomocou prispeli k uskutočneniu tohto krásneho spoločného diela.

Skôr ako sme slávnostne otvorili triedu, predškoláci zložili za všetky deti sľub, ktorým sa zaviazali, že sa budú starať o korytnačky, rybičky a rastlinky. Pán primátor spolu s pani riaditeľkou školy slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali najväčší darček pre deti, krásnu exteriérovú triedu, v ktorej budú deti realizovať prírodovedné aktivity a upevňovať si vzťah a lásku k prírode.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.