Oznam o zmene výšky stravného

Finančné pásma a ich úprava s účinnosťou od 1.1.2023

MŠVVaŠ SR pre určenie výšky príspevku na stravovanie vydalo finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a skupín stravníkov.

Pre vekovú kategóriu  Materská škola od 2 do 6 rokov máme určené 3.finančné pásmo v členení :

desiata:   0,50 €

obed :      1,20 €

olovrant:  0,40 €

Spolu:      2,10 €

Stravné na celý mesiac bude 42,00 €

Nakoľko veľká väčšina stravníkov má preplatky na stravnom, stačí ak si upravíte trvalý príkaz alebo platby cez IB od 1.2.2023 na sumu 42,00 €

Vedúca školskej jedálne

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.