Vážení rodičia,

na základe odporúčania ministerstva školstva bude prevádzka materskej školy otvorená od 11.1.2021 pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. O ďalších zmenách prevádzky materskej školy vás budeme informovať.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že prerušenie prevádzky materskej školy v čase vianočných prázdnin je v dňoch 21. december 2020 - 8. január 2021

Prevádzka materskej školy začne 11. januára 2021 (v pondelok).

Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Milí rodičia,

chcem sa srdečne poďakovať darcovi za sponzorský dar - čistič vzduchu v hodnote 1200 eur. Čistič vzduchu nám umožní dezinfikovať vzduch a odstrániť 99% baktérií a vírusov. Darca chce zostať v anonymite.

riaditeľka školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Výstava plodov jesene

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Deti zo 6.triedy ,, Vtáčiky “ na školskom dvore.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhrali sme !!!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli svojím hlasom vyhrať projekt "Gesto pre mesto", vďaka ktorému môžeme vytvoriť v priestore átria našej materskej školy relaxačno - oddychovú zónu. V mene našich detí a pracovníkov materskej školy ešte raz všetkým ďakujeme. Spolu sa nám to podarilo !!!

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Podporte náš projekt, získajte dobrý pocit.

Materská škola Štvorlístok je profilovaná na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je umožniť deťom osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami. Naším cieľom je zlepšenie prírodného prostredia pre deti a rodičov, vytvorenie učebnej a relaxačno-oddychovej zóny vo vonkajšom nevyužitom priestore átria MŠ. Átrium v MŠ je priestor, ktorý by sme chceli upraviť na zážitkové učenie, relax, hry – vybudovať pocitový chodník, vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolík so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu rodičom a deťom zažívať krásu prírody.

Podporte tento projekt na www.gestopremesto.sk

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Pokyny k realizácii platieb stravného a školného na šk. rok 2020/2021

P

a) školné 18,00 €                Platí sa za deti vo veku od 2 – 5 rokov. Predškoláci (ak dieťa do septembra 2020 dovŕšilo 5 rokov ) neplatia poplatok, preto je potrebné si platbu zastaviť!

b) stravné 29,00 €             Poplatok za dieťa  na deň /1,45, v členení –desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€  

Školné:                                   18,00 €     

Číslo účtu - IBAN:               SK6709000000000261956027

Stravné:                                 29,00 € 

Číslo účtu – IBAN:               SK8609000000000260684306

Platby uskutočňuje rodič (zákonný zástupca) vždy mesiac vopred trvalým príkazom (príp. IB, vkladom na uvedené číslo účtu) na 10 mesiacov, najneskôr do 15. dňa v mesiaci školné aj stravné.

Do správy pre prijímateľa rodič uvedie meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré platbu realizuje.

Bližšie informácie u riaditeľky MŠ a vedúcej jedálne ŠJ na čísle tel.: 038-7603944.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Naše tablo – 6.trieda

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár