Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Mám básničku na jazýčku

Dňa 4.3.2024 sa v našej materskej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Mám básničku na jazýčku". Deti krásne a nebojácne recitovali a nakoniec boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. Porota do okresného kola vybrala Michaelu Mišákovú, Pavlínku Zeku a Kevina Liptáka. Želáme im veľa šťastia.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianočné želanie

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.  

Vám želájú deti a celý kolektív materskej školy

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Oznam

Riaditeľstvo školy týmto oznamuje všetkým stravníkom (žiaci +zamestnanci +cudzí stravníci), že na základe informácie k zúčtovaniu dotácii za rok 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je možné odhlásiť zo stravy do pondelka 18.12.2023 do 13,30 hod.. Po tomto termíne odhlásenie zo stravy už nebude možné. Tí stravníci, ktorí v dôsledku choroby sa nezúčastnia vyučovania, budú mať nárok na odber stravy do obedára.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Predškoláci v mestskej športovej hale

Dňa 23.11 dostali naši predškoláci pozvánku stráviť dopoludnie v mestskej športovej hale. BBK =  bánovský basketbalový klub si pre deti z materských škôl v Bánovciach nad Bebravou pripravil športovo-zábavné dopoludnie. Deti vytvorili 10členné družstvá a súťažili v rôznych športových disciplínach - hod na kôš, slalom, slalom s loptou, skoky cez prekážky a iné. Na záver čakalo deti predstavenie hudobnej skupiny HOPI. Deti boli vyhodnotené a každé dieťa si odnieslo sladkú odmenu. 

Deti si dopoludnie náramne užili. 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

Jeseň zaklopala aj na dvere našej Materskej školy Štvorlístok, obliekla sa do nového šatu a pripravila sa na slávnosť „Čarovná jeseň“. Do tejto atmosféry privítala všetkých hostí, rodičov, starých rodičov a deti riaditeľka Andrea Bučková a popriala všetkým krásne prežité popoludnie. Pani učiteľky sa zmenili na víly Jesienky a spoločne s deťmi privítali Pani Jeseň básňami, piesňami a riekankami. Pozdraviť a podporiť nás prišla aj vedúca odboru školstva a mládeže Monika Ašverusová, ktorá deťom priniesla sladkú odmenu. Na školskom dvore čakalo deti veľa zaujímavých hier, prekvapení, súťaží, aktivít, z ktorých mali neopísateľnú radosť. Tety kuchárky pripravili pre všetkých sladké maškrtky, chutné, voňavé, jablkové, orechové, makové koláčiky a ovocie. Jesenné popoludnie navodilo tú pravú atmosféru, plnú zážitkov a zábavy. Na záver si všetci veselo a s radosťou zaspievali a zatancovali na známe piesne. Nielen farby jesene, ale aj jej plody, dávajú veľké možnosti využitia a hier s prírodninami. Takouto formou rozvíjame u detí tvorivosť, vzťah k prírode, rozvoj environmentálneho cítenia a pestujeme u detí základy zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

OdpovedaťPreposlať
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

tlačivo bezinfekčnosť

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia

„Milé deti, dnes máte veľký sviatok“...týmito slovami riaditeľka školy Andrea Bučková privítala všetky deti na oslave MDD.  Privítala aj pozvaných hostí pani zástupkyňu primátora  Máriu Hajšovú, pani vedúcu odboru školstva a mládeže Moniku Ašverusovú a srdečne privítala pána primátora mesta Róberta Gašparíka, ktorý sa deťom milo prihovoril, zaprial im krásne prežitý deň a odovzdal im sladkosti.

Pani riaditeľka deťom popriala veselý deň plný prekvapení, radosti, hier, aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky, deti sa zabávali aj na bublinkovej diskotéke s maskotom Mimoňom a na skákacom hrade.

Dátum 1.6.2023 bol pre všetkých v našej škôlke veľkým dňom, odovzdali sme do užívania darček pre naše deti, našu novú exteriérovú triedu......“ale najskôr Vám priblížime, ako to vlastne začalo“....

Naša materská škola Štvorlístok  je profilovaná na environmentálnu výchovu. Našim cieľom je zlepšiť prírodné prostredie pre deti, umožniť im osobnú skúsenosť s prírodou, nechať im ju zažívať všetkými zmyslami.

V MŠ sme mali nevyužitý priestor átria, tak sme sa spoločne rozhodli, že ho môžeme upraviť a využívať ako exteriérovú triedu.

V roku 2020 sme sa zapojili do výzvy, ktorá mala zlepšiť život v našom okolí. Vypracovali sme projekt ŠTVORLÍSTOK – zóna oddychu, relaxu, učenia a vďaka rodičom a širokej verejnosti, ktorí podporili náš projekt hlasovaním, sme vyhrali a získali finančné prostriedky. Nasledovala ďalšia výzva, ktorú sa nám opäť podarilo vyhrať a získané financie sme použili na vybavenie tejto triedy. Ďalšie finančné prostriedky sme použili z neinvestičného fondu Detský sen, ktorý máme založený pri našej MŠ.

Vytvorili sme učebno,  relaxačno – oddychové zóny a átrium sme upravili pre zážitkové učenie, relax, hry – vybudovali sme vyvýšené záhony na sadenie rastlín, stolíky so sedením, nástenné tabule na kreslenie, hmyzie domčeky, ktoré pomôžu deťom zažívať krásu prírody. V átriu sa nachádza aj drevený domček s terasou a sedením, kde sa deti môžu hrať rôzne námetové hry. Deti sa môžu aj pohybovo vyžiť na fitnes trenažéroch – bežiacom páse, chodeckom trenažéri a bicykli...

V druhej časti átria je vybudované jazierko s korytnačkami a rybičkami, ktoré deti pod vedením pani učiteliek prikrmujú a tým si prehlbujú poznatky o starostlivosti o živočíšnu ríšu.

Chceme vyjadriť veľké ĎAKUJEM rodičom detí, ktorí nás podporili hlasovaním  za náš projekt a finančná výhra prispela k vybudovaniu tejto triedy. Ďakujeme rodičom detí, ktorí sponzorsky a brigádnicky pomáhali pri budovaní. Ďakujeme bývalej pani primátorke Rudke Novotnej a jej zástupkyni Márii Hajšovej, ktoré podporili tento projekt a Mesto Bánovce nad Bebravou nám finančne prispelo na prestrešenie átria. Ďakujeme pánovi Trebichavskému, ktorý technicky dozeral na budovanie triedy. Ďakujeme všetkým  zamestnancom materskej školy, ktorí svojou  pomocou prispeli k uskutočneniu tohto krásneho spoločného diela.

Skôr ako sme slávnostne otvorili triedu, predškoláci zložili za všetky deti sľub, ktorým sa zaviazali, že sa budú starať o korytnačky, rybičky a rastlinky. Pán primátor spolu s pani riaditeľkou školy slávnostne prestrihli pásku a oficiálne odovzdali najväčší darček pre deti, krásnu exteriérovú triedu, v ktorej budú deti realizovať prírodovedné aktivity a upevňovať si vzťah a lásku k prírode.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

1.miesto v detskej olympiáde

Dňa 24. 5. 2023 sme sa zúčastnili detskej športovej olympiády detí materských škôl a zaslúžene sme získali 1. miesto a putovný pohár.

Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov.

Deti súťažili v týchto 5 športových disciplínach:

  • behu na 30 m
  • hod do diaľky tenisovou loptičkou
  • štafetový beh
  • kolobežky
  • skok do diaľky z miesta

Z našej materskej školy sa zúčastnili tieto deti:  Nicolasko Baláž, Lukáško Hajšo, Jakubko Chocina, Dominik Žitňan, Mateo Závoczki, Barborka Igazová, Zárka Berešová, Dorotka Štrbavá, Dorotka Súkeníková a Lilianka Sečanská.

Deti za svoje výkony boli odmenené medailami, diplomami a vecnými cenami.

Po ukončení olympiády si deti pochutnali na chutnej mafine a čajíku.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár