Príroda očami detí…

Sovičky zo 4.triedy sa vedia zahrať aj s netradičným materiálom a tak z paličiek do hrdla vytvorili krásnu prírodu.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Šikovné sovičky

 Sovičky zo 4.triedy zhotovili snehuliakov z netradičného materiálu.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Vianočné tvorivé dielne

Predvianočný čas si deti z našej materskej školy spríjemnili účasťou na tvorivých dielňach, kde si vyrábali krásne vianočné dekorácie. Ďakujeme prváčikom aj ich pani učiteľkám zo Základnej školy Komenského.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Spolupráca so ZŠ Gorazdova

V rámci spolupráce so základnou školou strávili naši predškoláci pekné dopoludnie spolu s kamarátmi zo Základnej školy Gorazdova. Oboznámili sa priestormi školy a telocvične, vyskúšali si svoje vedomosti v súťaživých hrách, kvízoch a nakoniec si spoločne zatancovali.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Dopravné ihrisko

Aj naši predškoláci sa zúčastnili akcie " Dopravné dni pre materské školy", ktoré už tradične organizuje ZŠ Partizánska. Pre deti bol pripravený zaujímavý program na piatich stanovištiach. Vyskúšali si jazdu zručnosti, hádzanie lietadiel a výrobu semaforov. Zúčastnili sa aj besedy o dopravných situáciach s policajtom a pozreli si ukážku prvej pomoci.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Čarovná jeseň

Príchod jesene pod názvom Čarovná jeseň oslávili dňa 16.10.2019. v MŠ na ul. Komenského deti spoločne s pani učiteľkami a rodičmi už tradične krásnou jesennou výzdobou, spevom a množstvom prekvapení. Pozdraviť a podporiť nás prišla aj pani primátorka PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, ktorá milým príhovorom vyčarila deťom úsmev na tvári. Divadielko Čarovný strom zahrali deťom žiačky  súkromnej SOŠP v Topoľčanoch, pod vedením Mgr. Klaudie Dragulovej.

Čarovná jeseň priniesla deťom veľa zaujímavých hier, súťaží a aktivít -maľovanie na tvár, podliezanie pod pavučinu, prenášanie tekvičiek vo fúriku, hádzanie šišiek do košíka, tvorenie obrázku z prírodnín, vytláčanie zemiakových tvarov, zaváranie ovocia a zeleniny, hádzanie do pavúčej siete, beh so šarkanom...

Pre všetkých bolo pripravené sladké pohostenie plné vitamínov – jablková šťava, jablká, koláčiky z jabĺk, mrkvy, maku, tvarohu, ktoré nám pripravili naše tety kuchárky.

Krásne jesenné popoludnie sme ukončili tekvičkovým sprievodom plným radosti, spevu a usmiatych detských tvári.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Školská knižnica

Dnes  naši najmenší škôlkari navštívili s pani učiteľkami školskú knižnicu. Prezerali si kníhy, vypočuli si rozprávku a zároveň boli pasovaní za čitateľov. Dostali čitateľský preukaz, s ktorým môžu navštevovať našu knižnicu spolu aj s rodičmi a zároveň si môžu vypožičať knihu podľa vlastného výberu.


Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Poznávame liečivé bylinky

Bylinky a rastlinky, ktoré liečia sú všade okolo nás. Treba ich len poznať, vedieť na čo nám slúžia a nemusíme ani chodiť k lekárovi, nemusíme zbytočne jesť lieky.

Deti zo 6.triedy si najskôr vypočuli krátku rozprávku o babičke  Aničke, ktorá mala plnú záhradku liečivých rastlín a bylín.

Deti spoznávali a triedili liečivé bylinky a oboznamovali sa aj s niektorými jedovatými rastlinami

Deti spoznávali bylinky podľa vône

V hre „ Poznaj a chráň „ si deti overili svoje poznatky o zdraviu prospešných bylinkách.
Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Envirodeň

Envirodeň je v MŠ Komenského takmer každý deň, nakoľko MŠ je profilovaná na environmentálnu výchovu a každodenne deti  vedieme  k tomu, aby  vedeli udržiavať v čistote svoje okolie.

Deti z 3.triedy na školskom dvore spoločne s pani učiteľkami zametajú, polievajú kvety, starajú sa o kvetinové záhony, hrabu lístie.
Deti zo 4. triedy sa hravou formou oboznamovali s triedením odpadu.
Pani učiteľky z 5. triedy prírodu deťom prezentovali ako zdroj radosti a krásy prostredníctvom zážitkového učenia. Rozvíjali enviromentálne cítenie,správne návyky a ochranné postoje k životnému prostrediu pomocou praktickej činnosti- vysadenia stromčeka v exteriéri MŠ. 

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár

Sokoliari

Dňa 2.apríla 2019 mali deti krásny zážitok. Našu materskú školu navštívili Sokoliari.
Priniesli si so sebou  rôzne druhy denných a nočných dravcov, nielen z našej prírody ale aj zo zahraničia (sokolov, jastrabov, sovy, orla..)
V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili nielen s dravcami,ale aj s ich spôsobom života a potravy. Deti mali možnosť vidieť letové schopnosti týchto dravcov. Už teraz sa tešíme lebo nám sľúbili , že o rok zas prídu.

Zaradené v Aktualita | Zanechať komentár