Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Oznam o výške stravného a zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Od 01.07.02022 dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ. Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus (v sume 70 eur mesačne[1]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť iba deťom, ktorých rodičia si daňový bonus nemôžu uplatniť /napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov/, túto skutočnosť  preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu a doručia ju najneskôr do 22.júla 2022 do materskej školy.

Výška stravného pre všetky deti je 1,54 € v členení:

a/       desiata   0,38 €

b/        obed      0,90 €

c/        olovrant 0,26 €

Mesačná úhrada na celodennú stravu je 31,00 €

Stravné je možné zaplatiť aj jednorázovo na pol roka alebo celý rok :

155,00 € alebo 310,00 €

V prípade ak si rodič dieťaťa neuplatnil daňový bonus a má nárok na dotáciu, hradí mesačne sumu 5,00 € / čestné vyhlásenie/.

na č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Trvalé príkazy zadávajte na 10 mesiacov, teda august – máj do 20. kalendárneho dňav mesiaci na

 č.ú:  SK 86 0900 0000 0002 6068 4306 

Do poznámky uvádzajte meno dieťaťa !

Finančné pásmo sa zatiaľ nemení,  výška stravného zostáva 31,00 € , o termíne  zvýšenia stravného Vás budeme informovať.


Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.