Oznam

Mesto Bánovce nad Bebravou ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe zasadnutia Krízového štábu mesta BnB, v súlade s odporúčaním ministra školstva SR k riešeniu situácie s Covid-19 v SR a s Vyhláškou č. 121 RÚVZ so sídlom v Trenčíne s platnosťou od 22. marca 2021,

rozhodlo
s účinnosťou

od 22. 3. 2021 až do odvolania: o prevádzke a prezenčnej forme vzdelávania:

detí materských škôl, žiakov I. stupňa základných škôl, školských klubov detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti so stravovaním v školských jedálňach pre deti a žiakov

UPOZORNENIE: Rodičia, ktorých deti sa nezúčastnia prezenčnej formy vyučovania v MŠ alebo ZŠ nebudú mať nárok na OČR.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.