ZÁUJEM RODIČOV O MŠ V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin budú v prevádzke priebežne  všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou. Vzhľadom na nutnosť dodržiavania bezpečnostno - hygienických opatrení  upravených  v organizačných podmienkach chodu MŠ v súvislosti s COVID 19, si vás dovoľujeme požiadať o  zodpovedný prístup pri prihlasovaní svojho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin iba v opodstatnených prípadoch.

Prihlásené deti musia mať pred nástupom do MŠ uhradené poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v MŠ:  školné + strava.

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.