Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materských škôl od 01.06.2020 až do konca školského roka 2019/2020

 1. Prevádzka Materskej školy bude upravená v čase od 6,30 hod do 15,30 hod vo všetkých MŠ v pôsobnosti zriaďovateľa Mesta Bánovce nad Bebravou.
 2. Prednostne sú prijaté deti:

-  zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov,

-  zamestnaných rodičov, slobodných matiek,

-  deti z prípravných tried, aj v prípade materskej dovolenky.

 1. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný dezinfikovať ruky sebe aj dieťaťu.
 2. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško (2 ks) svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 3. Deti v MŠ budú zaradené max v počte 15 detí v triede, v triede môžu byť deti aj pani učiteľky, s ktorými neboli v spoločnej triede pred mimoriadnou situáciou.
 4. Deti môžu do MŠ prichádzať a odchádzať iba s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 5. Dieťa sa odovzdáva pedagogickému zamestnancovi, ktorý bude každé ráno merať deťom bezdotykovo teplotu pred vstupom do triedy, dieťa javiace akékoľvek známky choroby nebude prijaté do MŠ.
 6. Rodič odovzdá pedagogickému zamestnancovi čestné vyhlásenie o zdraví dieťaťa pri nástupe aj pri každom prerušení návštevy, ktorá bude trvať viac ako 3 dni. Každý deň podpíše prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín.
 7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 8. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút a sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
 9. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek, vankúšov a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.
Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.