Envirodeň

Envirodeň je v MŠ Komenského takmer každý deň, nakoľko MŠ je profilovaná na environmentálnu výchovu a každodenne deti  vedieme  k tomu, aby  vedeli udržiavať v čistote svoje okolie.

Deti z 3.triedy na školskom dvore spoločne s pani učiteľkami zametajú, polievajú kvety, starajú sa o kvetinové záhony, hrabu lístie.
Deti zo 4. triedy sa hravou formou oboznamovali s triedením odpadu.
Pani učiteľky z 5. triedy prírodu deťom prezentovali ako zdroj radosti a krásy prostredníctvom zážitkového učenia. Rozvíjali enviromentálne cítenie,správne návyky a ochranné postoje k životnému prostrediu pomocou praktickej činnosti- vysadenia stromčeka v exteriéri MŠ. 

Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.