Projekt: „Záhrada naša najväčšia trieda“

Zapojením sa do druhého ročníka Participatívneho komunitného rozpočtu TSK  s projektom „Záhrada naša najväčšia trieda“ prinieslo našej MŠ nové možnosti pre realizáciu športu, tvorivých hier, skúmanie prírody, ale i zónu pre oddych a relax detí i rodičov. V areáli materskej školy boli vďaka projektu vytvorené oddychové zóny s dvomi kruhovými sedeniami, okrasnými kríkmi a hojdačkou „Červený koník“, ktoré budú slúžiť pre realizáciu náučných aktivít pedagógov s deťmi, ale i na stretávanie sa rodičov, detí a učiteľov. Do  telocvične v prírode pre rozvíjanie pohybových zručností pribudli prekážky, bránka, švihadlá a lano. Vďaka dvom sadám kresliacich tabúľ umiestnených na budove školy si budú môcť deti rozvíjať výtvarné schopnosti  a grafomotorické zručnosti. V nemalej miere vybudovanou „triedou vonku“  podporíme nielen rozvíjanie fyzickej zdatnosti, kreativity, sociálnych a komunikačných zručností detí, ale aj ich zdravie. Veľké ďakujem patrí rodičom našich detí a zamestnancom Mesta Bánovce nad Bebravou, ktorí sa zapojili do brigádnickej činnosti, ale i tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácií projektu. 20181123_074636 20181123_075431
Tento obsah bol zaradený v Aktualita. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.